Ja sanjolene er virkelig et lystig folk.

Det kommer klart frem i deres nasjonalsang. Bare hør her:

Er du ikke enig?